Dünya’da ve Türkiye’de demokrasi, demokrasi eğitimi, demokratik değerler konuları oldukça önem kazanmaya başladı son yıllarda.

Kimileri aksini savunsa da…

Kimileri için genelde internet, özelde sosyal medya insanlar arasındaki iletişim sıklığını arttıran ve onların düşüncelerini rahatça ifade edebildikleri ortamlar olarak değerlendirilir.

Ancak aynı zamanda bu ortamlar, otoriteler tarafından çeşitli teknolojiler kullanılarak denetim ve kontrol uygulanabildiği ortamlardır da.

Öte yandan sosyal medya, milyonlarca insanın paylaşımda bulunduğu mecralar olmaları nedeniyle, topluluklar üzerinde araştırma yapmak için de çok uygun ortamlardır.

Bu araştırmalar ticari amaçlarla olabileceği gibi, toplumu anlamak ve daha iyi yönetmek amacıyla da yapılabilmektedir.

Yani sosyal medya iyi kullanıldığı ve denetlenebildiği ölçüde insanlık için yararlı bir durum olabilmekte, olabilmeli…

* * *

Peki, dünyada ve Türkiye’de demokrasi algısı bugün ne durumda?

Küresel eğilimler dünyada demokrasinin bir gerileme süreci içinde olmadığını gösteriyor.

Evet, demokratikleşme süreçleri yavaşlıyor, bazı yerlerde duruyor, hatta bazılarında geriye gidiyor, ama küresel düzeyde düşüş değil tersine ilerleme var.

Ne ki, sosyal medyayı kullanan gruplarının ideolojik yapılarına göre çokça kez yanlış bir algı yaratılabilmekte.

Toplumlar, kitleler yönlendirilebilmekte…

Muhalefet bu mecrayı kullanarak siyasi getiriler sağlayabilmekte.

Oysa genel eğilimleri kapsayan önemli araştırma sonuçları gösteriyor ki; dünyada demokrasi ne kadarsa, Türkiye'de de o kadar.

Yani genel eğilim, demokrasinin ilerlediği yönünde.

* * *

BAREM, Pazar Araştırma ve Danışmanlık Limited Şirketi ile GIA, Gallup International Association’un birlikte gerçekleştirdikleri araştırmada 44 ülkede belirlenen ‘Halkın Sesi Endeksi sonuçlarına göre dünyada demokrasi ne kadarsa, Türkiye'de de o kadar…

Yine bu araştırmaya göre, Türkiye’nin yüzde 58’i seçimlerin özgür ve adil olduğunu düşünüyor.

Küresel salgın salt sağlımızı değil yaşamımızın her alanını etkiledi.

En önemli değişimlerden biri de çalışma yaşamında görüldü…

BAREM ve GIA’nın, 44 ülke vatandaşlarıyla, ülkelerinin halkın istediği gibi yönetilip yönetilmediği ve ülkelerinde seçimlerin özgür ve adil yapılıp yapılmadığı ile ilgili gerçekleştirdiği araştırma, ‘Halkın Sesi Endeksi’nin dünya ortalaması 2 iken Türkiye’de 1 olması ve 23. sırada yer almamız dünya ile benzer bir demokrasi algımız olduğunu gösteriyor.

Araştırmaya göre, Türkiye’de, “ülkem halkın istediği şekilde yönetiliyor” diyenlerin oranı %45.

Ayrıca, ülkesinin, halkın isteklerine göre yönetildiği düşüncesine katılma ve katılmama oranları dünya genelinde ve Türkiye’de çok benzer.

* * *

Araştırmaya göre, ülkesinin halkın isteklerine göre yönetildiğini düşünenlerin oranı dünyada yüzde 44 iken Türkiye'de bu oran yüzde 45.

Halkın isteklerine göre yönetilmediğini düşünenlerin oranı ise dünyada yüzde 49 iken, Türkiye’de yüzde 50.

Türkiye, bu sonuçla 44 ülke arasında 21. sırada yer alıyor.

Ve Türkiye’de yüzde 58’lik kesim seçimlerin özgür ve adil olduğunu düşünüyor.

Ülkesinde seçimlerin özgür ve adil olduğu fikrine sahip kişilerin oranı dünyada yüzde 53 iken, Türkiye’de bu oran yüzde 58.

Seçimlerin, özgür ve adil olmadığını düşünenlerin oranı ise dünyada yüzde 42, Türkiye’de yüzde 38.

Türkiye bu sonuçla 44 ülke arasında 19. sırada yer alıyor.

44 ülkede 41.998 kişiyle Ekim-Aralık 2020 tarihleri arasında yapılan araştırmanın Türkiye ayağında 17-30 Kasım arasında CATI (Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi) yöntemiyle 681 görüşme yapıldı.

Araştırma, demokratikleşme sürecinde küresel düşüşün olmadığını, son yıllarda yavaşlasa da, ilerlediğini gösteriyor.