Türkiye'de enerji kaynakları yetersiz, Türkiye dışa bağımlı durumda...

Ancak Türkiye, artan nüfusu ve kalkınma hamleleriyle her geçen yıl daha çok enerjiye gereksinim duymakta.

Yani her yıl enerjiye gereksinimi artmakta...

Türkiye, enerji talebi artışında Çin'den sonra 2. sırada yer almakta.  Türkiye doğal gazda %98, petrolde %92, kömürde ise %50, yani toplamda %72 oranında dışa bağımlı.

 Bu da gösteriyor ki, Türkiye enerji kaynakları çeşitliliğinde yerli üretimi hızla arttırmak durumunda.

Dünya nüfusunun 2040 yılına geldiğimizde 1,6 milyarlık bir artış ile 9 milyar seviyesine ulaşması beklenmekte.

Bu durum, dünyada daha fazla insana enerji arzı sağlanması gerekliliğini ortaya çıkarmakta...

* * *

Türkiye’de elektrik üretimi, üretimdeki paylarına göre sırasıyla doğal gaz, hidroelektrik, taş kömürü ve linyit, ithal kömür, rüzgâr, motorin ve fuel-oil gibi sıvı yakıtlar jeotermal, biyogaz ve güneş enerjisi ile yapılmakta.

Toplam elektrik üretiminde doğal gazlı santrallerin payı yüzde 44,0, kömüre dayalı diğer termik santrallerinin payı yüzde 27,5 oranında. Kömür yakan santrallerin yarısı ithal kömür kullanmakta...
Ülkeler elektriksiz kalamaz...  

Sonunda gene doğal gaza ve likit gaza mahkûm olacağız gibi görünmekte ise de başka seçenekler yok değil.

Öncelikle ek gaz bularak mevcut gaz santrallerinin üretimini arttırmak gerekmekte.

Bununla ilgili Karadeniz’de bulunan kaynak önemli...

Aynı şekilde Akdeniz’de de çalışmalar sürmekte.

* * *

Bu nedenle Türkiye, enerji arzını arttırmak için çeşitli çabalar içinde son yıllarda...

Yeni doğal gaz kaynakları arama çabaları dışında yenilenebilir enerji kaynakları alanında da gelişmeler var.

Güneş ve rüzgâr enerjisi bunların başında gelmekte...

Son yıllarda bu konuda oldukça önemli çalışmalar var...

Devlet Demiryolları’nın enerjisinin yüzde 75’ini yenilenebilir kaynaklardan karşılama kararını da bu açıdan değerlendirmekte yarar var.

Türkiye’de tüm kurum ve kuruluşların bu sürece geç olmadan ayak uydurması gerekiyor.

* * *

Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de yenilenebilir enerji yatırımlarının artması, ülkemiz açısından oldukça önemli.

Türkiye iklim açısından buna son derece uygun ve bu konuda devlet desteği de önemli boyutlarda.

İklim değişikliği ile mücadele kapsamında enerji gereksinimimizin fosil yerine daha çok yenilenebilir kaynaklardan karşılamaya yönelmesi büyük önem taşıyor.

Çok uzak değil, yakın zamanda ülkemizin güneş enerjisinden yararlanma miktarının 5 misli artacağı beklentisi umut vermekte. 

Hızlı bir şekilde petrol kaynaklarının tükenmesi ve otomotivde planların elektrik enerjisi odaklı dönüşüme girmesiyle birlikte güneş, artık en büyük kaynak olacak.

Özel-kamu birlikte bu konuda önemli çalışmalar hızlı bir şekilde sürüyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin metro hattında 30 Bursaray istasyonunda başlatılan güneş enerjisi panelleri kurulumu projesini önemsemek gerekiyor.

Bilinmeli ki, yenilenebilir enerji kaynakları için yapılan her yatırım her proje ülkemizin, kentlerimizin güçlü ve temiz geleceğine doğru giden yolda çok önemli birer kilometre taşı olacaktır.

Güneş ve rüzgâr ülkemizde yeterince bol...

Neden değerlendirmeyelim ki?