Gayrimenkul sektörü yeni çıkan  yönetmelik ile kayıt altına alınıyor.

 2018 yılı itibari ile taşınmaz ticareti hakkında yönetmelik Resmi Gazete’de yayınlandı. Yeni yönetmelik kapsamında emlak firmaları ve taşınmaz ticareti için yeni düzenlemeler getirildi.

 

YENİ EMLAK YASASI KAPSAMINDA HİZMET BEDELİ

 

Yeni emlak yasası neler getiriyor?

 Yeni yasa kapsamında düzenlenen konular arasında hizmet bedeli yer alıyor.

Hizmet bedeli, taşınmaz ticaretinde gayrimenkul  danışmanlarına ödenmektedir. Gayrimenkul danışmanına ödenecek hizmet bedeli Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliğe göre değişti. Yeni kanuna göre hizmet bedeli gayrimenkul satış değerinin üzerinden alıcıdan % 2 ve satıcıdan % 2’den fazla olmayacak şekilde alınacaktır.

Alım-satım komisyonunun ne kadar olduğu, yeni düzenlemenin ardından merak edilen sorulardan biriydi. Yeni düzenlemeler kapsamında gayrimenkul hizmet bedeli komisyonu toplam % 4 bedelini geçemeyecektir.

Kiralama bedelinde ise hizmet bedeli, kira bedelinin bir aylık tutarından fazla olmayacak. Ev satışlarında aksine bir hüküm söz konusu olmadığı sürece hizmet bedeli alıcı ve satıcı tarafından birlikte ödenecek.

 

YENi EMLAK YASASINA GÖRE YETKiLENDİRME BELGESi iÇiN ARANAN ŞARTLAR

 

Yetki belgesi için gerekli hususlar:

Yeni düzenlemelere göre yetki belgesi için gerekli düzenlemeler değişiklik göstermiş olup, meslek odasına ve ticaret odasına kayıtlı olmak zorunludur.

Yetki belgesi için vergi mükellefi olma şartı getirilmiştir.

18 yaşını doldurmuş olmak ve en az lise mezunu olmak da yeni yasanın şartlarıdır.

Emlak yasası düzenlemelerine göre yetki belgesi için aranan diğer şartlar iflas ve konkordato ilan etmemiş olmak, kanunda belirlenen suçlardan hüküm giymemiş olmak ve uygun fiziki şartların sağlanmasıdır.

 

GAYRiMENKUL DANIŞMANLARI iÇiN GETiRiLEN YENi ŞARTLAR

 

Emlak komisyonculuğu yönetmeliği kapsamında emlak danışmanlarının mesleki yeterlilik belgesi olması gerekiyor. Yeni yasaya göre mesleki yeterlilik belgesi olmayan gayrimenkul danışmanları taşınmaz ticareti yapamayacak.

Mesleki yeterlilik belgesi:

İşletmelerin pazarlama ve çalışanlarına karşı sorumlu emlak danışmanı seviye 5 mesleki yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.

Ruhsatlandırma:

Ruhsat verilmeden önce işletmelerin yetki belgesine sahip olup olmadığı kontrol edilecek ve yetki belgesine sahip olmayan işletmelere çalışma ruhsatı verilmeyecek.

 

YENİ EMLAK YASASINA GÖRE YETKİ BELGESİNİN İPTALİ

 

Yeni düzenlemeler kapsamında yetki belgesi için aranan şartlardan en az birinin taşınmadığının ispat edilmesi halinde yetki belgeleri aynı gün içinde iptal edilecektir. Kanunda düzenlenen, mesleğin etik ve fiili kurallarına 3 defadan fazla aykırı hareket edilmesi halinde yetki belgesi iptal edilecek.

Kaynak: 05.06.2018 Tarihli ve 30442 sayılı Resmi Gazete ile yayınlanan

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği.