Veraset yoluyla meydana gelen intikallere ilişkin veraset ve intikal vergisi Beyannamesi;

• Ölüm Türkiye’de meydana gelmiş ise;

• Mükellefler Türkiye’de bulunuyorsa ölüm tarihini takip eden 4 ay içinde,

• Mükellefler yabancı bir memlekette bulunuyorsa ölüm tarihini takip eden 6 ay içinde,

• Ölüm yabancı bir memlekette meydana gelmiş ise; mükellefler Türkiye’de bulunuyorsa ölüm tarihini takip eden 6 ay içinde,

• Mükellefler ölenin bulunduğu memlekette bulunuyorsa ölüm tarihini takip eden 4 ay içinde,

• Mükellefler ölenin bulunduğu memleketin dışında başka bir yabancı memlekette bulunuyorsa ölüm tarihini takip eden 8 ay içinde,

• Gaiplik halinde gaiplik kararının ölüm siciline işlendiği tarihi takip eden 1 ay içinde, verilir.

İvazsız intikallere ilişkin veraset ve intikal vergisi beyannamesi;

• Malların hukuken iktisap edildiği tarihi izleyen 1 ay içinde,

• gerçek ve tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişler ile şans oyunlarında, ikramiye kazananlardan kesilen veraset ve intikal vergisine ilişkin beyanname bunları düzenleyenler tarafından yarışma ve çekiliş ile müsabakaların yapıldığı günü takip eden ayın 20’nci günü akşamına kadar, verilir.

Vergi Usul Kanunu’nda sadece veraset ve intikal vergisi için geçerli olmak üzere iki ek beyan süresi düzenlenmiştir.

Buna göre:

• Veraset ve intikal vergisine ilişkin mükellefiyetlerde tahakkuk işlemi yapmak için beyanname verme süresinin sonundan başlayarak 15 gün beklenir. Beyanname bu süre içinde verilirse vergi ziyaı cezası kesilmez ve gecikme faizi de hesaplanmaz.

• Ayrıca mükellefe tebliğ edilmek şartı ile yeniden 15 günlük süre verilir.

• Beyanname bu sürede verilirse yine vergi ziyaı olmamış sayılır.

• Veraset ve intikal vergisi beyannamesinin birinci ek süreden sonra fakat ikinci ek süreye ilişkin tebligat yapılmadan önce mükellefler tarafından verilmesi halinde ikinci derece usulsüzlük cezası kesilir.

• Beyannamenin idare (ilgili vergi dairesi müdürlüğü) tarafından tebligat yapılarak ikinci 15 günlük ek süre içinde verilmesi halinde birinci derecede usulsüzlük cezası kesilir.

Beyannamenin idare tarafından tebligat yapılarak ikinci 15 günlük süreden sonra verilmesi veya hiç verilmemesi halinde ise söz konusu usulsüzlük fiili aynı zamanda re’sen takdiri gerektirdiğinden, birinci derece usulsüzlük cezası iki kat olarak kesilir bu ceza vergi usul kanunu’nun 336’ncı maddesi uyarınca vergi ziyaı cezası ile kıyaslanır ve miktar itibariyle ağır olan uygulanır.