Koronavirüs ile mücadele kapsamında kademeli normalleşme takvimi içindeyiz.

1 Temmuz’dan itibaren de yeni bir değerlendirme daha yapılacak ve süreçle ilgili yeni kararlar alınacak.

Amaç, aşılamaları hızlandırarak normale doğru ilerlemek...

Dünya da aşağı-yukarı aynı şekilde ilerlemekte...

Sıkı önlemlerle birlikte aşılamada daha başarıyla yol alan ülkeler daha şanslı durumda.

Türkiye olarak tam olarak normalleşmeye ne zaman geçebiliriz, maskesiz günler ne zaman gelir sorularına bugün için kesin yanıt verebilmek zor olsa da yılsonuna doğru aşılamada göstereceğimiz performans bu konuda belirleyici olacak gibi...

Sosyal mesafenin korunması, aşılama ve 1 buçuk metre mesafe korunarak maskeden de kurtulmanın olası olacağı günlerin yakın olduğu görülmekte.

* * *

Salgın süreciyle birlikte gündemin en önemli maddelerinden biri kuşkusuz ekonomi ve yeni Anayasa...

Bu arada HDP’ye açılan kapatma davası...

Yeni anayasa çalışmasında neredeyiz, nasıl bir takvim öngörülüyor iktidar açısından?

Başkan Erdoğan bu konuda en son şu değerlendirmeyi yaptı;

‘...Şu anda anayasa çalışmamızı yapan ekiple önce bizim heyetimiz bir oturup konuşacak, değerlendirmemizi yapacağız 128 madde üzerinde. Bu çalışmamızı yapacağız ve bu çalışmayı yaptıktan sonra çıkarılması gereken, ilave edilmesi gereken ne gibi maddeler vardır, bunları aramızda konuşacağız. 'Tamam' dediğimiz anda da Devlet Beye bunu şahsım ve heyetim olarak takdim edeceğiz. Biz, bu arada bu çalışmayı da Devlet Beyin bana göndermiş olduğu kendi çalışmaları ile de ayrıca mezcedeceğiz. Ve birlikte yapacağımız bu çalışma, aynı zamanda Cumhur İttifakı'nın ortak çalışması olacak.’

Bilineceği üzere Cumhur İttifakı’ndan MHP’nin de ayrı bir Anayasa taslağı bulunmakta.

* * *

Cumhur İttifakı cephesinde bu gelişmeler yaşanırken, Millet İttifakı da dahası yeni, sivil bir Anayasa taslağından daha çok güçlendirilmiş parlamenter sistemi üzerinde yoğunlaştı çalışmalarına.

Millet İttifakı, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi değil, iyileştirmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem konusunu işliyor yani.

CHP özellikle tamamıyla yeni, sivil bir Anayasa taslağından çok, temel ilkeler, temsilde adalet, güçlü Meclis, partiler üstü Cumhurbaşkanı ve güçler ayrılığı üzerinde ortaya koydu çalışmalarını.

Çalışmaya göre Cumhurbaşkanlığı temsil makamı olacak, görev ve yetkileri sınırlandırılacak.

Başbakanlık makamı yeniden getirilecek...

Görülmekte ki, Millet İttifakı’nın asıl derdi Cunta anayasasının tamamen değiştirilmesinden ziyade salt Parlamenter sistemin geri getirilmesinde düğümlenmiş görünmekte.

Gerçekten de Millet İttifakı’nın tümden yeni bir Anayasa taslağı hazırlama konusunda ki zorluklar ortada.

Millet İttifakı neyi neyle yapacak?

Kimi kimle nasıl bir araya getirecek, bu çalışmanın yanında nasıl yer alacak, almayacaksa ‘İttifak’ olayı nasıl açıklanacak, pek kolay görünmüyor.

PKK'lının uzantılarıyla mı kalkıp da bir demokratik, milli, yerli anayasa metni mi hazırlanacak, zaten kapatma sürecine girilmiş bir parti ile nasıl işbirliği yapılacak, bunlar şimdilik bilinmeyenler...

* * *

Kuruluşunun 100. yılına ilerlerken, 12 Eylül faşist cuntasının yaptığı 1982 anayasasının Türkiye gerçekleri ve evrensel demokrasi ilkeleri ile örtüşmediği açık…

Bu konuda geçmişte hemen bütün partilerin halka verilmiş sözleri, vaatleri var.

Ne ki, bu bile yeni bir anayasanın yapılmasını kolaylaştıramıyor!..