Toplum sağlığını ilgilendiren konularla, çevresel, toplumsal ve ekonomik faktörler yakından ilintili.

Sağlık denilince konuyu salt tek bir açıdan değil, çok yönlü olarak ele almak gerekiyor.

Halkın sağlık durumunun korunması ve iyileştirilmesi için ulusal ve yerel anlamda yapılması gerekenler var.

Sağlık, salt hasta olma durumu ile sınırlandırılmamış, fiziki, ruhi ve sosyal açıdan da tam bir iyilik hali olarak tanımlanmakta.

Yani sağlık konusu tek bir açıdan ele alınamayacak kadar geniş ve dış etkilere de o kadar açık bir konu.

Hastalığa neden olan faktörlerin engellenmesine odaklanılırsa eğer burada yerel yönetimler devreye girmekte.

Yerel yönetimlerin sağlık alanındaki temel rolü de, işte bu faktörlerin engellenmesiyle ilintili.

* * *

Yasalar yerel yönetimlere sağlıkla ilgili temel görevler yüklüyor.

Ve “İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır” diyor belediyeler için.

Yerel yönetimler de bunun için birlikte mücadele adına bir birlik oluşturmuş bulunmakta.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş aynı zamanda Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı.

Başkan Aktaş, geçtiğimiz hafta iki yıllık dönemde SKB'de yapılan çalışmalar, DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı'na kabul edilen üyelik süreci, Ulusal Sağlıklı Şehirler Deklârasyonu ve Bursa Şehir Sağlık Gelişim Plânı yayını hakkında basına bilgilendirme yaptı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yanı sıra Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saim Kılavuz, Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Bursa Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Beyhan Bayhan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, SKB Danışma Kurulu üyeleri, meclis üyeleri ve belediye bürokratlarının da katıldığı toplantıda Başkan Aktaş, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı'nın konferansında kabul edilen bildirge doğrultusunda Türkiye Ulusal Sağlıklı Şehirler ağının bir taahhüt belgesi olmasına karar verildiğini açıkladı.
Ve Başkan Aktaş, belediye başkanlarının bir nevi şehir doktorları olduğunu, kentte yaşayan insanların araçlarla değil, daha fazla yürüyebilmesi, daha fazla spor yapabilmesi, havanın kirletilmemesi adına da elbirliği ile çok çalışmaları gerektiğini ve bu konuda herkese görev düştüğünün altını çizdi.

Evet, artık her konu salgın ve iklim değişikliği ile ilintili...

* * *

Sağlıklı Şehirler Hareketi, Dünya Sağlık Örgütü tarafından kentlerin sağlık göstergelerini belirlemek ve bu göstergeleri olumsuz etkileyen faktörlere çözüm üretmek amacıyla 1988 yılında başlatılan bir proje.

Sağlıklı Kentler Birliği, Sağlıklı Şehirler Hareketinin ülkemizde gelişebilmesi, benimsenmesi, uygulanabilmesi amacıyla 10 kurucu belediyenin girişimiyle (Bursa, Yalova, Van, Kadıköy, Afyonkarahisar, Tepebaşı, Çankaya, Ürgüp, Ordu, Kırıkkale) 2 Aralık 2004 tarih ve 2004/8226 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Yasası kapsamında kurulmuştur.

Bursa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 10 kurucu belediyenin girişimiyle, Merhum Başkan Hikmet Şahin döneminde 2005 yılında kurulmuştu.

Toplum sağlığını ilgilendiren konularla, çevresel, toplumsal ve ekonomik faktörler yakından ilintili.

Sağlık denilince konuyu salt tek bir açıdan değil, çok yönlü olarak ele almak gerekiyor.

Halkın sağlık durumunun korunması ve iyileştirilmesi için ulusal ve yerel anlamda yapılması gerekenler var.

Sağlık, salt hasta olma durumu ile sınırlandırılmamış, fiziki, ruhi ve sosyal açıdan da tam bir iyilik hali olarak tanımlanmakta.

Yani sağlık konusu tek bir açıdan ele alınamayacak kadar geniş ve dış etkilere de o kadar açık bir konu.

Hastalığa neden olan faktörlerin engellenmesine odaklanılırsa eğer burada yerel yönetimler devreye girmekte.

Yerel yönetimlerin sağlık alanındaki temel rolü de, işte bu faktörlerin engellenmesiyle ilintili.

* * *

Yasalar yerel yönetimlere sağlıkla ilgili temel görevler yüklüyor.

Ve “İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır” diyor belediyeler için.

Yerel yönetimler de bunun için birlikte mücadele adına bir birlik oluşturmuş bulunmakta.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş aynı zamanda Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı.

Başkan Aktaş, geçtiğimiz hafta iki yıllık dönemde SKB'de yapılan çalışmalar, DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı'na kabul edilen üyelik süreci, Ulusal Sağlıklı Şehirler Deklârasyonu ve Bursa Şehir Sağlık Gelişim Plânı yayını hakkında basına bilgilendirme yaptı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yanı sıra Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saim Kılavuz, Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Bursa Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Beyhan Bayhan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, SKB Danışma Kurulu üyeleri, meclis üyeleri ve belediye bürokratlarının da katıldığı toplantıda Başkan Aktaş, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı'nın konferansında kabul edilen bildirge doğrultusunda Türkiye Ulusal Sağlıklı Şehirler ağının bir taahhüt belgesi olmasına karar verildiğini açıkladı.
Ve Başkan Aktaş, belediye başkanlarının bir nevi şehir doktorları olduğunu, kentte yaşayan insanların araçlarla değil, daha fazla yürüyebilmesi, daha fazla spor yapabilmesi, havanın kirletilmemesi adına da elbirliği ile çok çalışmaları gerektiğini ve bu konuda herkese görev düştüğünün altını çizdi.

Evet, artık her konu salgın ve iklim değişikliği ile ilintili...

* * *

Sağlıklı Şehirler Hareketi, Dünya Sağlık Örgütü tarafından kentlerin sağlık göstergelerini belirlemek ve bu göstergeleri olumsuz etkileyen faktörlere çözüm üretmek amacıyla 1988 yılında başlatılan bir proje.

Sağlıklı Kentler Birliği, Sağlıklı Şehirler Hareketinin ülkemizde gelişebilmesi, benimsenmesi, uygulanabilmesi amacıyla 10 kurucu belediyenin girişimiyle (Bursa, Yalova, Van, Kadıköy, Afyonkarahisar, Tepebaşı, Çankaya, Ürgüp, Ordu, Kırıkkale) 2 Aralık 2004 tarih ve 2004/8226 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Yasası kapsamında kurulmuştur.

Bursa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 10 kurucu belediyenin girişimiyle, Merhum Başkan Hikmet Şahin döneminde 2005 yılında kurulmuştu.