2012 yılından itibaren hep gündeme gelip bir türlü bir arpa boyu ilerleyemeyen Bursa’nın yeni ilçeleri.

Her seçim döneminden önce gündemimizi meşgul eden 4 yeni ilçe haberleri tüm kesimlerimiz tarafından bilinmektedir. Ancak acil olarak 4 yeni ilçe ile Bursa’mızın nüfus dağılımına göre ve gelecekteki göç hesaplanarak tedbir alınmalıdır.

Bursa’mızın en büyük sorunlarından biri göç ve ulaşımdır.

4 ilçenin birinin Nilüfer-Karacabey-Mudanya üçgenin de yapılması kimi kesimler tarafından rahatsızlık göstermektedir.

Geri kalan 3 ilçenin de yerleri tespit edilirken ekonomi, tarım ve ulaşım ile ilgili çalışmalar yapılması birinci öncelik olmalıdır.

Nüfusun 2021 yılında 3.000.000 olduğuna göre;

Her yıl % 3 ile % 4 arası göç alan şehrimizin ortalama 2030 yılında 4.250.000 fazla olacağı görüldüğünden acil olarak yeni adımların atılması gerekir.

Örneğin Bursa’nın 3 büyük ilçesinin nüfusu;

Osmangazi 876,000

Yıldırım 657,000

Nilüfer 470,000

Merkezi yönetim ve şehrimizin tüm yöneticileri ve STK kuruluşları başlarını ellerinin arasına koyup düşünmesi gerekir.

Tüm kesinlerin siyasi düşüncelerini bir tarafa bırakıp şehrimize nasıl bir katkı sağlayabilir diye ortak hareket edebilmelidir.

Bursa’nın geçmişte ve bugün olduğu gibi gelecek yıllarda da sanayileşmesine paralel olarak göç alan bir kent olduğu bilinmektedir. Köyden göçle gelen nüfusun gelme nedenlerine bakıldığında, geldikleri yerin eğitim, sağlık, istihdam gibi temel insani hakları gereğince yerine getirip getirmediği araştırılmalı, bu yerleşim yerlerinin durumları iyileştirilmelidir. Plansız programsız göçler sanayileşmeyle paralel gitmediği takdirde hem işsiz nüfusun kentte kalabalıklaşmasına neden olacağı, hem de göçle gelen nüfusun ihtiyacını karşılamak üzere yapılan niteliksiz konutlarla gecekondulaşma sorunu yaratacağı kuşkusuz öngörülebilmektedir.

Bir belediye ekonomik gücü ne kadar büyük olursa olsun 300.000 insanın yaşadığı bölgelere ne kadar ulaşabilir ve hizmet edebilir.

Nüfusu yoğunlaşan her şehir gibi Bursa’da il merkezinden sınırlara doğru genişlemekte dolayısıyla şehir içi ulaşımın önemi artmaktadır. Özellikle çalışan kesimin gün içerisinde hareketliliği düşünüldüğünde toplu taşıma araçlarının gereken emniyet ve konforda olması gerekmektedir. Bursa’nın metrosu olan bir kent olduğu bilinmekte ileriki yıllar için metro ağının daha da yaygın hale gelmesinin kaçınılmaz olduğu düşünülmektedir.

Not: Nüfusu 5.000 ve üzerinde olan yerleşim birimlerinde belediye kurulabilir.