Ekonomide gelecek üç yılın yol haritası niteliği taşıyan Yeni Ekonomik Program (YEP) geçtiğimiz hafta Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklandı.

Bakan Albayrak, "Bu yılın temmuz ayında hızlı bir normalleşme sürecine girdik. Türkiye olarak birçok gelişen ülkeden pozitif ayrıştık. Tüm göstergeler 'V' tipi toparlanmaya işaret ediyor. Temamız yeni dengelenme, yeni normal, yeni ekonomi. Salgın sürecinde alınan finansal tedbirler kademeli olarak kaldırılacak" dedi.

Salgın sürecinde alınan finansal tedbirlerin kademeli olarak kaldırılacak olması kuşkusuz yeni dengeleri kuracak bir başlangıç olarak kabul edilse de bunun yeni dengesizliklerin başlangıcı olabileceğine yönelik görüşler de az değil.

Bu nasıl olacak, önümüzdeki günlerde görülecek…

* * *

Yeni ekonomik programın açıklanmasının hemen ardından iş dünyasından gelen değerlendirmeler iyimser olmakla birlikte bu belli koşullara bağlı olduğu sürece başarı şansının olunacağı şeklinde.

Yani yeni bir büyüme hamlesinin başarıya ulaşmasının ön koşulu olarak yine kimi destekler beklenmekte.

Çünkü Türkiye’nin büyük hedeflerine ve salgın süreciyle ortaya çıkan olağanüstü sorunlara çözüm amaçlamakta.

TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan, Yeni Ekonomi Programı kapsamında belirlenen hedeflerin, mevcut ekonomik koşulları yansıtan gerçekçi bir zemine oturduğunu belirtiyor.

TÜMSİAD Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Şahintaş’da, Yeni Ekonomi Programını, “Olağanüstü koşulların gölgesinde hazırlanan Yeni Ekonomi Programı, mevcut sorunlara çözüm arayışıyla birlikte, salgın sonrası dönemde yüksek büyüme hızı hedefini de içeriyor. Özellikle salgın sonrasında oluşacak yenidünya düzeninin zorlukları ile birlikte küresel ekonomide yeni fırsatlar da bizleri bekliyor” şeklinde değerlendirdi ve programı ayağı yere basan bir program olarak tanımladı.

Şahintaş’ın güçlü irade saptaması, Türkiye’nin cari açık kaleminde en önemli payın enerji sektöründe olduğuna işaret etmesi, Karadeniz’deki yeni rezerv keşfiyle ilintili hiç kuşkusuz.

Bu önemli…

* * *

Maliye Bakanı Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Programı’nda yer alan hedeflere göre Türkiye gelecek yıldan itibaren yüzde 5 büyüyecek ve işsizlik tek haneye inecek.

Peki, hedefler ne kadar gerçekçi?

Evet, büyüme tahmini iyimser bir yaklaşım ama ekonomi çevrelerine göre, yeni ekonomik programda Türkiye’nin yaşadığı derin ekonomik krizden nasıl çıkılacağına yönelik somut bir adım yok gibi.

En somut adım olarak kamu harcamalarından 60 milyar TL’lik kesinti yapılması öne çıkıyor.

Önemli bir somut adım bu…

Ana Muhalefet Partisi yeni ekonomik programı olumsuz değerlendiriyor.

Ancak, programın enflasyonla mücadelede saltpara politikası araçlarının yeterli olmayacağını, sıkı maliye politikası desteği ile toplum genelinde eşgüdüm sağlanmasının gerekli olduğunun vurgulanması önemli ve bu gerçekçi bir yaklaşım.

Bu amaçla yapılacak uygulamaların takibi amaçlı yeniden yapılandırılmış finansal istikrar ve kalkınma komitesinin hayata geçirilmesi bu konudaki kararlılığı göstermektedir.

Ülkemizin en büyük sorunu olan istihdamda ise, 2021 yılına kadar 2 milyon yeni işgücünün üretime katılmasının amaçlandığı görülüyor programda.

2002-2013 yılları arasında uygulanan doğru politikalarla enflasyon tek hanelere indirilmiş, dünya ortalamasının üzerinde büyüme sağlanmış, faiz oranları %5’lere düşmüş, dünyanın en büyük ve en önemli devası projelerinin yaşama geçirilmesi sağlanmıştı.

Bu kez de yeni bir başarı öyküsü neden yazılamasın?