TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen yeniden yapılandırma düzenlemesi toplumun geniş bir kesimini yakından ilgilendiriyor.

Toplam 500 milyar liralık bir büyüklüğü kapsayacak yapılandırmada

Devlet, öğrenci kredisi, emlak, taşıtlar vergisi, prim, trafik cezası borcu bulunan milyonlarca vatandaşa barış elini uzattı bir kez daha.

Borcunu peşin ödeyenler, gecikme faizinden tümüyle kurtulacak, enflasyon farkının yüzde 90'ı silinecek.

Yaklaşık 4 milyon vatandaşı ilgilendiren, 500 milyar liralık vergi, prim ve diğer alacakları kapsayan yapılandırma düzenlemesi geçen hafta Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşüldü ve istihdam paketine eklendi.

* * *

Peki, merak edilen yapılandırmanın ayrıntıları neler?
Yapılandırma, 31 Ağustos 2020'den önceki dönemlere ilişkin borçları kapsıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca tahsil edilen vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannameler ve bunlara bağlı cezalar, gecikme faizleri ile zamları, bu tarihten önceki idari para cezaları yapılandırılacak.

Trafik cezaları, vergiler, kaçak geçişler v.b de kapsamda...
Yasının çıktığı tarihten itibaren yıl sonuna kadar başvurulması gerekli…

İlk taksit ödemesi, Ocak 2021'de gerçekleştirilecek.

Vergi borçları ile belediyelere olan borçların ilk taksiti ocakta, prim borçlarında şubatta ödenecek.

İzleyen taksitler 2'şer aylık dönemler halinde yatırılacak, 18 ayı geçmeyecek.

Anapara + enflasyon farkından oluşan tutara, taksit vadesine göre 6 eşit taksitte (1.045), 9 eşit taksitte (1.083), 12 eşit taksitte (1.105), 18 eşit taksit için (1.15) katsayı uygulanacak.

* * *
Peki, borcunu peşin ödeyenin avantajları olacak mı?
Enflasyon farkının salt yüzde 10'unu ödeyecekler.

Kasım 2016'dan sonra enflasyon yüksek çıktığı için bu tarihten günümüze kadar olan dönemde aylık enflasyon yüzde 0.35 (yıllık yüzde 4.20) olarak kabul edilecek.

Bu tarihten Eylül 2020'ye kadarki dönemde Yİ-ÜFE yaklaşık 97 artarken yüzde 16,1 oranında enflasyon farkı uygulanacak.

Bu tarihten önceki borçlar için de gerçek enflasyon rakamları dikkate alınacak.
Bağ-Kur'lu olan esnaf, çiftçilerin 31 Ekim 2020'ye kadar olan prim borçlarını iki ay içinde borçlarını ödemeyen ya da yapılandırmayanların prim borcu silinirken sigortalılıkları dondurulacak.

Bu süreler emeklilik için geçerli olmayacak.

Geçmişte borçlarını yatırmayanlar faaliyetlerini sürdürüyorsa 1 Kasım 2020'den itibaren Bağ- Kur kayıtları yeniden başlayacak.
* * *

Yapılandırmanın en ilginç maddesi ise salgın dönemi cezaları ile ilgili.

Salgın ile mücadele kapsamında Hıfzıssıhha kurulları kararları doğrultusunda maske takmayanlara, kısıtlamalara uymayanlara verilen para cezaları ve sigara yasağını ihlal nedeniyle kesilen cezalar yapılandırma kapsamında yer almıyor.
Bağ-Kur'lu olup prim borcu nedeniyle daha önce sigortalılık süresi durdurulanlar, yasa çıktıktan itibaren 2 ay içinde SGK'ya ihya başvurusunda bulunabilecek.

Gecikme faizi yerine enflasyon farkı ve anaparayı şubata kadar öderlerse durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak sayılacak.

Spor kulüplerinin vergi ve prim borçları 7 yıllık sürede 36 eşit taksitte ödenebilecek.

Belediyelerin borçları genel bütçe vergi gelirleri payından kesinti yapılarak 120 eşit taksitte tahsil edilecek.

TOBB, TESK, Barolar Birliği, TÜRMOB, ihracatçı birliklerinin aidat ödemeleri de yapılandırmaya dâhil olacak.

Tüm bunlar ve bunların dışındaki ayrıntıları gelecek cuma akşamı saat 18.OO’da ON TV’de gerçekleştirilen Yeni Bakış Programında İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı Ali Tümtürk ile ele alacağız.