Nagehan ÇALIŞKAN/Özel haber

 

“Yıldırım’ın kangren olmuş bir sorununu İYİ işbirliği ile çözüme kavuştu. Yıldırım Belediye Meclisi Ocak Ayı Olağan Toplantısının 2’ci Oturumunda, Başkanlık Makamından gelen “İmar Düzenlemesi” hakkında muhalefetinde desteği ile mülkiyet sorunlarına neşter atıldı.

 

Gelişmeyi İYİ Parti Yıldırım Belediye Meclis Üyesi ve Gurup Sözcüsü Muhammet Budaklı; “Tek maddelik gündemle; İmar Komisyonunun, İlçemiz sınırları dahilinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı onaylı olan alanlarda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre imar uygulaması yapılması kararı bulunan bölgeler dışında kalan yerlerde, 7181 sayılı Yasanın Resmi Gazetede yayınlandığı 10.07.2019 tarihinden sonra Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği veya Bursa Büyük şehir Belediyesi İmar Yönetmeliği gereği parsel cephe ve derinlik koşullarına uymak kaydıyla parselasyon planı hazırlanması ve 3194 sayılı İmar Kanunun 15., 16. ve 17. maddelerine göre de imar uygulaması işlemlerinin imar planına göre ifraz, tevhid, yola terk ve yoldan ihdas işlemlerinin) yapılması hakkındaki raporu. Oy birliği ile kabul edildi.
Bu madde ile tapuda imar barışı ve kat mülkiyeti işlemi bekleyen onlarca vatandaşlarımızın mülkiyet sorunlarını kısmen çözecektir. Aldığımız kararlar ilçemize ve hemşerilerimize hayırlı olsun.” Cümleleri ile Yıldırımlılara duyurdu.