Merhaba değerli ‘Yeni Marmara Gazetesi’ okurları,

Hukukumuzda artık 01.01.2018 tarihi itibari ile İş Mahkemelerinin görev alanına giren birçok davada ve 01.01.2019 tarihi itibari ile de Ticaret Mahkemelerinin görev alanına giren birçok davada, dava açma yoluna başvurmadan önce ‘’arabulucuya başvuru’’ zorunluluğu getirildi.

Yani İş Hukukundan doğan ‘’işe iade, kıdem tazminatı, işçilik alacakları’’ gibi birçok konuda ve Ticaret Hukukundan doğan ‘’itirazın iptali, tazminat gibi konusunun bir miktar para alacağı’’ olan konularda Arabuluculuk Bürolarına başvurulmadan dava açılamıyor, eğer ki arabulucuya başvurmadan bu tür bir dava açılırsa da dava şartı eksikliği nedeniyle dosyanız usulden reddediliyor.

Peki nedir bu arabuluculuk?

Arabuluculuk sistemi; taraflardan birinin istemi üzerine, tamamen taraflardan bağımsız ve tarafsız bir arabulucunun önüne, mevcut uyuşmazlığın taşınarak, taraflar arasında söz konusu uyuşmazlığın müzakere edilmesi ve eğer mümkün ise dava yoluna gitmeden daha kısa sürede ve daha ekonomik yollarla çözülmesidir. Burada mahkemelerce yapılan yargılamadan farklı olarak taraflar daha fazla söz hakkına sahip olup, söz konusu uyuşmazlık hakkında medeniyet çerçevesinde konuşma fırsatı elde edip, her iki tarafı da yorup yıpratmadan bir ortak çözüm arayışına gidebileceklerdir.

Kaldı ki yapılan tüm görüşmeler taraflar aksini kararlaştırmadıkça gizli olarak yapılacak ve bu görüşmeler esnasındaki söylenen hiçbir şey ileride bir dava açılması durumunda aleyhe delil olarak da kullanılamayacaktır.

Bir diğer avantajı ise, eğer taraflar uygun şekilde bir anlaşmaya varırlarsa bu durumda düzenlenen anlaşma belgesinde yer alan hususlar eğer taraflardan biri tarafından yerine getirilmezse bu durumda alacağı olan taraf bu anlaşma belgesi ile Sulh Hukuk Mahkemelerine başvurarak ‘’icra edilebilirlik şerhi’’ alarak doğrudan bu belge ile alacağını icra yoluyla alabilecektir.

Peki nasıl başvuru yapılır?

Adliyelerde ‘’arabuluculuk bürosu’’ olarak ayrı bir birim tahsis edilmiş ise bu bürolara, eğer böyle ayrı bir birim olmayan bir adliye ise ‘’Sulh Hukuk Mahkemelerinden’’ arabuluculuk ile görevlendirilmiş olan mahkeme kalemine tarafın uyuşmazlık konusuna dair hazırladığı kısa bir dilekçe ile başvuru yapılabiliyor.

Taraflar ister vatandaş olarak tek başına isterlerse de avukatları aracılığı ile arabuluculuk için başvurabilir ve toplantılara tek başlarına yahut avukatları ile birlikte katılıp, mahkeme sürecinden daha kısa ve daha ekonomik bir şekilde uyuşmazlığını çözüme kavuşturabilir.

Haftaya yeni bir konuda görüşmek üzere adalet ve huzur dolu günler dilerim…

Bilgi ve görüşleriniz için av.ezgiarslankiraz@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz.