Basın ilan.gov.tr göre, 8 bin baş ivesi reforme erkek kuzu satılacaktır.

  1. Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü yetiştirmesi 8.000 baş ivesi reforme erkek kuzu 8 (sekiz) parti halinde satılacaktır. Bir baş Reforme erkek kuzu muhammen fiyatı 24,25 TL/Kg ve her partide bulunan 1.000 baş için geçici teminat 66.687,50 TL ve toplam 8 parti için geçici teminat toplamı 503.187,50TL’dir.
  2. İhale 18.03.2021 günü saat 14.00’de Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü (Ceylanpınar Şanlıurfa) İşletme İdare Binasında Alım- Satım ve İhale Komisyonu huzurunda açık arttırma usulü ile yapılacaktır.İhaleye katılan isteklilerde, aşağıdaki şartlar aranır.
  1. Tebligat için adres beyanı belgesi, 
  2. Geçici teminat vermesi,
  3. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, gerekli yetki belgelerinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi,

gerçek kişi olması halinde imza beyannamesi verilmesi.

İLANIN DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ