Ümmügülsüm Kul Türk Diyanet Vakıf-Sen Bursa Şube Başkanı Hilmi Şanlı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 97. kuruluş yılı ile ilgili açıklama yaptı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 97. Kuruluş yılı ile ilgili açıklama yapan Şanlı, “Diyanet İşleri Başkanlığı; 3 Mart 1924 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan ve toplumu din konusunda aydınlatmak gibi önemli bir görev icra eden Anayasal bir kurumdur. Anayasamızın 136. maddesindeki ifadesi ile "Laiklik ilkesi doğrultusunda, bütün siyasi görüş ve düşünüşlerin dışında kalarak ve milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinerek herkesin hocası olma ve herkesi kucaklamak gibi bir özelliği taşımaktadır. İslam Dininin inançları, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek" görevi Diyanet İşleri Başkanlığı'na verilmiştir. Cefakâr Diyanet çalışanları, vatandaşlarımıza yurtiçinde ve yurtdışında Kur'an ve Sünnete dayalı olarak İslam Dininin emir ve yasaklarını öğretmektedir. Bu önemli görevi büyük bir heyecan ve özveri ile yerine getirmektedirler. Bu sebepledir ki vatandaşlarımız, din görevlilerimize ve bütün Diyanet çalışanlarımıza saygı ve hürmet göstermektedir” dedi.
Türk Diyanet Vakıf-Sen çalışmaları hakkında konuşan Şanlı, “Diyanet İşleri Başkanlığı'mızın o ulvi görevine ve yapısına zarar vermeden sendikal çalışmalar yürütmektedir. Doğrunun yanında, yanlışın karşısındadır. İlkeli, kararlı ve ahlaklı bir hak arama mücadelesi vermektedir. Yanlışlıkları da bize yakışan üslupla söylemeye devam edecektir. Çalışanlarımızın problemlerinin çözüme kavuşması için Sendikamız her alanda üzerine düşeni yapmaktadır” diye konuştu.