Bir apartman yönetmek büyük sorumluluk gerektirir. Ne kadar basit bir işlem gibi görünse de sorumluluğun büyüğü küçüğü olmaz. Kişinin görevi eğer bir otorite, bir düzen sağlamaksa bunu en iyi şekilde yerine getirmek için çabalamalı ki görevini tam anlamıyla yapmış olsun.

Ana gayrimenkulün tümünü ilgilendiren tebligatın kabul etmeli, kat mülkiyetine ilişkin borç ve yükümlerini yerine getirmeyen kat maliklerine karşı dava ve icra takibi yapmalıdır. Apartman yöneticisi, ana gayrimenkulü ilgilendiren bir sürenin geçmesine veya bir hakkın kaybına neden olacak tedbirlerin alınması gerekmektedir. Fakat bütün bu çabaların sonunda yöneticinin mutlaka ve mutlaka apartmanı suistimal etmekle suçlanabilme ihtimali de vardır.

Apartman yöneticisiyseniz, yapmanız gerekenler şunlardır:

Apartman yöneticiliğinde 8 bağımsız bölümden az olanlara kanuni bir sorumluluk olmadığını belirtmek istiyorum.

Toplu yaşam alanlarında her zaman apartman yönetici ile kat malikleri arasında dönem dönem problemler yaşanması kat maliklerini rahatsız etmektedir.

2007 yıllarda hayatımıza giremeye başlayan profesyonel bina site yöneticiliği ile taşınmaz sektörüne vesile olması yeni bir sektöründe doğmasına sebep olmuştu.

Profesyonel yönetimin hayatımıza girmesi ile beraber toplu yaşam alanlarında daire aidatlarının % 20 ile %40 arasında artmasına sebep olmuştur.

Apartman yöneticiliği Kat Mülkiyeti Kanununun ilgili maddelerinde kurulan yönetim planı ile nasıl yönetileceği yazılmaktadır.

Yönetimin bilmesi gerekenler

Apartman yönetimini gerçekleştirmek için bazı kurallar ve kanunları iyi derecede bilmemiz gerekmektedir.

Anayasa

Kanunlar (Kat mülkiyeti kanunu)

Yönetmelik ve kararnameler

Yargıtay içtihatları

Özel sözleşmeler

Örf ve adetler

Yönetimin Değişmesi

Bir apartmanın yönetimi değişmiş olsa bile yapılan hizmetlerin kalitesi ve sürekliliği için yeni yöneticinin apartman hakkında bir takıp bilgiler edinmesi ve belgelere sahip olması gerekmektedir.

Apartmanın yönetim planı

Kat malikleri hakkında genel bilgiler vs. (Telefon ve adres bilgileri, mal sahipleri ve kiracılar kimlerdir.)

Apartman personeli hakkında bilgiler

Apartman teçhizatları hakkında genel bilgi (jeneratör, asansör, diğer demirbaşlar)

Apartmanın yapısal durumu hakkında bilgi

Apartmanın geçmiş döneme ait hukuksal durumlarının incelenmesi