Önce hatırlayalım.

Muhalefet partileri CHP ve İYİ Parti Türkiye'de içme suyunun en pahalı fiyat tarifesinin sözde sudan ibaret Bursa'da yaşayanlara uygulandığına dair Büyükşehir Belediyesi'ne veryansın ediyorlardı.

Belediye Başkanı Alinur Aktaş da su faturalarındaki tüketilen su bedelinin dışında ilçe belediyelerinin adına aynı faturada yer alan Katı Atık Bedeli miktarının dahil edilmesiyle toplamda yüksek görülmesinin BUSKİ ile alakasının olmadığını ısrarla belirtiyordu.

Muhalefet ise konunu hiç de başkanın ifade ettiği gibi olmadığını, büyükşehirler arasında en pahalı su tarifesinin Bursa'da uygulandığı yönünde kamuoyu oluşturmaya çalışıyordu.

Gerçekte hiçte muhalefetin iddia ettiği gibi olmadığını göstermek adına Büyükşehir Belediyesi 2020 Ekim Belediye Meclisi’nde şöyle bir karar alındı.

Bundan böyle 17 ilçe belediyesi adına BUSKİ faturalarıyla vatandaştan tahsil edilen Katı Atık Bedelleri'ni toplayıp toplamama konusunda her belediyenin kendi tasarrufuna bırakılması.

Ciddi anlamda gelir kaybına uğrayan 17 ilçe belediyesi arasında karara sadece muhalefet partili belediyelerin itirazları neticeyi değiştirmemişti.

Karar, CHP ve İYİ Parti'nin karşı çıkmasına rağmen oy çokluğuyla kabul edildi.

Böylece su faturalarındaki yekün toplamında ciddi oran da düşüş gösterirken 17 ilçe belediyesi adına bir nevi tahsilatcılık yapan BUSKİ, alınan bu kararla Katı Atık Bedeli kalemini su faturalarından çıkarmıştı.

2021 yılının önceki günkü son Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında söz alan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Sağıştay'ın bu yöndeki Bulgular Raporu'ndaki kararını hatırlatarak şu soruyu sordu:

Sağıştay Raporu'nun sonuçlar bölümünde Büyükşehir Belediyesi'nin bu yöndeki kararının mevzuata aykırı olduğunu, dolayısıyla da Gemlik Belediyesi olarak çok ciddi gelir kaybına neden olan Katık Atık Bedelleri'nin 2022 yılında da tahsil edilip edilmeyeceğiydi.

Başkan Alinur Aktaş'ın yanıtı da şu yönde oldu:

"Önce şunun bilinmesini istiyorum. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya'dan oluşan beş büyükşehir belediyesi içinde en ucuz su tarifesinin kentimizde uygulanmakta olduğudur. Sağıştay Denetim Bulgusu Raporu'nda belirtilen hususlar tavsiye kararından ibarettir.

Ayrıca 23 büyükşehir belediyesi Katık Atık Bedeli'ni bizim gibi toplamıyor. Sadece bu işi 7 belediye yapıyor. Ancak bu yönde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın çalışması olduğunu biliyorum. Tüm büyükşehir belediyelerini kapsayacak yeni düzenleme oluncaya kadar uygulamaya devam edeceğiz. Dolayısıyla geri adım atmamız mümkün değil."

Başkan Aktaş'ın bu konuda son noktayı koyan sözleri de aynen şu şekilde oldu:

"Şu çok iyi bilinsin ki, ben bu parayı top-la-ma-ya-ca-ğııım."

Kimse kusura bakmasın...

Bu konuyu bu noktaya getirip sonucunun nereye varacağını hesaplayamayan muhalefet partili il başkanlarıdır.

Laf olsun, muhalefet olsun diyerek kayıkçı kaygası misali siyasi kısır çekişmelerin bedelini başta CHP'li Nilüfer, Gemlik ve Mudanya belediyeleri gelir kaybı yaşayarak ödüyor.

Biri MHP'li diğer 13'ü AK Partili ilçe belediyeleri de kurunun yanında yaşta yanarmış misali bu durumdan eminim onlarda muzdaripler.

Gerçek olun şudur ki, 1 milyon 433 bin 987 abonenin cebinden Katı Atık Bedeli'nin çıkmıyor olmasıdır.

Öyleyse, bu da yurttaşa bir hizmet değil midir?