Yalnız Bursa da değil, tüm büyük kentlerimizde, trafik büyük sorun olmayı sürdürüyor.

Dahası, yapılan onca çalışmaya karşın sorun büyüyor...

Çünkü artan nüfusa koşut araç sayısı artmakta...

Bu, salt Bursa’da değil kuşkusuz, dünyanın hemen bütün büyük anakentlerinde sorun.

Yeni yollar, köprüler, tüneller, meydan düzenlemeleri, bat-çıklar, yapılsa da önemli bir rahatlama sağlanamıyor...

Dahası, fiziki durum her zamanda yeni yol yapımına uygun olmuyor.

Dolayısıyla da her gün kent içi trafiğinde saatler yitirilmekte, trafikte yol almaya çabalarken sinirler yıpranmakta.

Yeniçağa uygun çok daha rahatlatıcı bir şeylerin yapılması gerekliliği bütün kent insanının beynini kurcalamakta...

Herkes birbirinden kopuk çözüm önerileri sıralamakta uygulanabilirlik olasılığı düşünülmeden...

Bu görüşlerin topluca ortaya konularak, sistematik bir sonuca ulaşılması için tüm kent dinamiklerinin bir çalıştayda toplanması belki de çözüme giden yolda çok yarar sağlayabilir.

* * *

Bir sanayi anakenti olan Bursa’da nüfus artışı sürmekte azalarak da olsa...

Buna koşut araç sayısı da...

Pik saatlerde yani sabah ve akşam trafiğinde, işe gidiş ve dönüş saatlerinde, özellikle ana arterlerde yolların yetersiz kaldığı ve bu nedenle trafik sorunu yaşandığı apaçık ortada.

Her ne kadar toplu ulaşıma yönelik iyileştirici çalışmalar yapılsa da... 

He ne kadar belli noktalara ‘sihirli dokunuşlar’ yapılıp bir ölçüde rahatlama sağlanmış görünse de...

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaşama geçirilen, sinyalizasyon çalışmaları, akıllı kavşak uygulamaları ve yol genişletme çalışmalarının trafik sıkışıklığını azalttığı bir gerçek ama yaşam akmakta ve araç sayıları da artmakta.

Kuşkusuz yapılan çalışmalar iyi bir gelişme olmakla birlikte sürdürülebilir olmaktan uzak...

Nüfusuna göre; Bursa’daki mevcut yolların genişlik ve sayısının yetersiz olduğunu söyleyebilmek olası.

Her ne kadar yeni yol sorunu tam çözmese de kimi kez başka seçenek kalmıyor.

Yapılan araştırmalarda dünyadaki 416 kentin yer aldığı en yoğundan en az trafiğe göre sıralama listesine göre 2018 yılında trafiği en sıkışık 160’ıncı kent olan Bursa, 2019 yılında 208’inci sırada yer almış.

Şimdilerde durum ne acaba?

* * *

Dedik ya, sorun dünyanın hemen bütün büyük kentlerinin sorunu.

Bir keresinde Gökdere meydanından Kestel’e bir buçuk saatte varabildiğimde Bursa trafiği adına bir hayli canım sıkılmıştı.

Ancak bir hafta sonra aracımla Bursa’dan İstanbul Avcılara 6 saatte gidebildiğimde sorunun bütün büyük kentlerin sorunu olduğunu yaşayarak görmüştüm.

Yeni yapılaşmalar ve konut projeleri kendi otoparklarına sahip olsa bile, büyük yoğunluk düşünülmeden planlanmış mevcut yollara ciddi bir şekilde özel araç yükü oluşturmakta.

İş yeri, ikamet, okullara yerleştirme, hastane gibi yapıların baştan trafik sorunu düşünülerek planlanmasının yeterince yapılamamış olması olumsuzluk potansiyelinin daha da arttırmakta.

Çözüm, taksi plakalarının sınırlandırılması, dolmuş uygulamasının tamamen kaldırılması, metroya koşut otobüs ve minibüslerin azaltılması yahut tamamen kaldırılması ve bunların metroya dikey çalışır hale getirilmesi...

Ama bunun için Bursa’da ivedilikle bir Ulaşım Çalıştayı yapılması gerekli artık...