Rant ve imar ile boğuşan tarım arazileri her geçen gün azalmaya devam ediyor. Bunda köyden kente göçün çok büyük etkisi olduğu kaçınılmazdır.

Bir diğer etken ise tarım yapacak gençlerimizin her geçen gün azalmasıdır.

Ülkemizin ve Bursa’mızın acil tarım eylem planı dahilinde organize tarım ve bilinçli tarım üzerine köy halkımızın daha fazla bilinçlenmesi için çalışmaların hızlanması gerekir.

Ülkemizin tarım olarak dünyanın birçok ülkesinden daha fazla verim alması amacı ile Tarım ve Orman Bakanlığı hazineye ait boş arazileri online kiraya vererek boş arazilerin ülke ekonomisine ve çiftçilerimize katkı sağlaması amacı ile yeni bir seferberlik başlatıyor.

DİTAP ile atıl tarım arazileri üretime kazandırılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı, atıl tarım arazilerini üretime kazandırmak için yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Uygulama ile hem atıl tarım arazileri üretime kazandırılırken hem de arazi sahibi gelir elde edecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı dijitalleşme kapsamında, çeşitli gerekçelerle atıl olabilecek arazilerin üretime yönlendirilmesi için Dijital Tarım Pazarı platformunda tarım arazileri kiralama modülünü kullanıma sundu.

Kiraya veren ile kiralamak isteyeni dijital ortamda bir araya getiren yeni bir sistem hizmete sunulmuş oldu.

Daha fazla tarımsal üretim yapmak isteyen üreticilerimiz arazi kiralama modülü ile kiralık tarım arazilerini dijital ortamda görebilecekler. Bu sayede daha fazla üretim ve daha fazla gelir elde edebileceklerdir.

Tarım arazisini kiraya vermek isteyenler sisteme giriş yaparak, Tapu Kadastro Bilgi Sistemleri üzerinden üzerine kayıtlı tarım arazilerini dijital ekranda görebilecekler ve modülde istenilen bilgileri sisteme kolaylıkla girebilecekler.

Bu kapsamda, tarım arazisini kiralamak isteyenler; arazisinin sulama sisteminin olup olmadığını, kuru ya da sulu tarıma uygunluğunu, geleneksel üretim, iyi tarım, organik tarıma ya da örtü altı üretim mi olduğunu, araziye ekilen, ekilebilecek ürünleri ve dönüm bilgilerini sisteme kaydedecekler. Ayrıca arazinin fotoğrafını koyabilecek ve detay bilgilerinide açıklama bölümüne yazabilecektir.

Böylece, ekilmedik bir karış toprak kalmayacak, üretim artacak, gelir artacak ve çiftçimiz, üreticimiz, ülkemiz kazanacak.