Nüfusun artması ve ekonomik kaygılar kent nüfuslarını arttırıyor.

Sanayi devrimini izleyen dönemlerde, göçler şeklinde ortaya çıkan ve 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren hızlanarak artan kentleşme hareketi inanılamayacak boyut ve etkilere sahip oldu.

Kentleşmenin bu boyutu yerel yönetimlerin de önemini artırdı. Kentleşmenin ulaştığı boyutlar öngörüleri alt-üst etti.

Daha çeyrek yüzyıl önceki kırsal-kent dengesi bu gün altüst olmuş durumda.

Nüfusu 30 milyonun üstünde Tokyo, 20 milyonun üstünde Mexico City, New York, Seul, Sau Paulo, 15 milyonu geçen İstanbul, Mumbai, Yeni Delhi, Osaka, Cakarta, Moskova, Los Angeles, Tahran, Kahire gibi kentler ortaya çıktı.

Metropol adının yanı sıra, daha büyük bir coğrafi alanı, daha yoğun bir nüfus birikimini ifade etmek için megapol yahut megapolis deyimleri kullanılmaya başlandı.

* * *

Aynı şekilde kimi ilçe nüfusları dünyadaki birçok il ve hatta ülke nüfuslarına ulaştı.

Adını Osmanlı Devleti’nin kurucusundan alan, nüfusu 900 bine dayanmış, Türkiye ve dünyadaki pek çok ilden büyük bir nüfusa sahip, Bursa’nın en büyük ve merkez ilçesi Osmangazi gibi…

3 büyük medeniyetin derin izlerini taşıyan tarihi bir ilçe olan Osmangazi Türkiye’deki 56 ilden daha büyük.

Gündüzleri nüfusu 1 milyonu geçen büyük bir alan Osmangazi.

Bu güzellikleri ve yapısıyla da birçok sorunun, çözüldükçe arttığı bir büyük ilçe aynı zamanda Osmangazi...

Çarpık yapılaşmadan kaynaklanan kimi sorunların, kent içi trafik karmaşasının çözümü için sürekli uğraşılan bir ilçe.

Başkan Mustafa Dündar başından beri ilçenin sahip olduğu derin tarih potansiyelini ortaya çıkarmak, tarihi yapıları yenileyerek yeniden kültürel ve sosyal yaşama kazandırmak, manevi mirası yaşatmak için büyük bir çalışma içinde.

Bu günlerde Dündar, 3 medeniyetin derin izlerini taşıyan Hisar’ın sahip olduğu potansiyeli ortaya çıkarmak, fonksiyonları ile yaşayan, dönüşümü ile gelecekle bütünleşen, ulusal ve uluslararası ölçekte bir ‘Yaşayan Tarih Hisariçi’ oluşturmak için çalışmakta.

Aynı zamanda Osman Gazi’nin adına yaraşır, Bursa’nın merkezinde 2 bin araçlık otoparkıyla kent içi trafiği büyük ölçüde rahatlatacak olan Osmangazi Meydanı’nda çalışmalar sürmekte.

Ayrıca dönüşüm çalışmaları da sürüyor…

* * *

Bursa’nın fetih gününü tam panoramik olarak resmeden Fetih Müzesi, Bursa’nın sembollerinden biri haline geldi.

2.200 yıllık Bursa tarihini canlandıracak “Açık Hava Müzesi” için çalışmalar sürüyor.

Cumhuriyet döneminden günümüze gelen Sivil Mimari Örneği Yapıları yenileme ile ağa kaldırma, sosyal ve kültürel yaşamın merkezleri haline getirme çalışmaları da...

Başkan Dündar bu gün 3. kez bulunduğu başkanlık koltuğunda ustalık dönemini yaşamakta.

Başkan Dündar’ın 3. kez göreve gelmesinin ardında kuşkusuz çalışmalarında başarılı bir strateji ile yürümesinin önemli bir payı bulunmakta.

İlk dönem hizmetten uzak kalmış kenar mahallelere ağırlık vererek arkasından da kentin merkezlerine doğru çalışmaları yayması doğru bir yol izlediğini gösterdi.

Başarılı bir yerel yönetim için salt günlük sorunlarla uğraşan değil, kentin sağlıklı gelişimi için doğru stratejileri belirleyerek, etkin bir bütçe ve düzenli faaliyet raporlarının oluşturulması da kuşkusuz Başkan Dündar’ın başarısında önemli bir unsur oldu.