İmar barışı mağdurlarından gün geçmiyor ki yeni bir mail almayayım. İmkânsız hale gelen yaranın çözülmesi adına çözüm için ciddi mücadele veren bir platformdan gelen mektubu yayınlamak istiyorum.

İMAR BARIŞI VE YAŞANAN MAĞDURİYETLER

Bizler 2018 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılan “İmar Affı” ve kamuoyunda da “İmar Barışı” olarak bilinen yasanın mağduru aileleriz. Bu düzenlemeden yararlanmak isteyen vatandaşlar gibi biz de resmi kanallardan başvuru yapmış, onay mesajı almış, bildirilen ödemeyi yapıp “Yapı Kayıt Belgesi” almış ancak haksız ve yanlış uygulamalar sonucu Yapı Kayıt Belgeleri iptal edilmiş aileleriz. Bu iptaller sonucunda bizlere ağır cezai işlemler uygulanmış, davalar açılmış ve evlerimiz hakkında yıkım kararı verilmiştir.

İmar Barışına başvurduktan sonra Yapı Kayıt Belgesi iptal edilen yüzbinlerce ailenin mağdur olmasının sebepleri;

1) İmar barışında vatandaşın ödeyeceği ücret son ödeme tarihinin birkaç kez uzatılması ve sürekli insanların başvuru için teşvik edilmesi,

2) Yapının başlama ve bitiş tarihi için başvuru esnasında denetim ve kontrol mekanizmasının olmaması, uydu sistemi dışında bir dayanak ve belgenin olmayışı, çoğu bölgede Google sokak görüntülerinin alınamaması ve sadece üsten görüntünün alınabilmesi yüzünden çoğu yapı olsa da yokmuş muamelesi gösterilerek yapı kayıt belgesi iptal edilmiş ve eşitlik ilkesi uygulanamamıştır.

3) Vatandaşın imar barışı başvurusu esnasında ilgili teknik birimlere yönlendirilmemesi, başvurunun vatandaşın sırtına yüklenmesi, mevzuatı ve tüm hukuksal detayı bildiğinin varsayılması,

4) E-devlet üzerindeki başvuru ekranında hangi yapıların faydalanıp hangilerinin faydalanamayacağı hususunun gösterilmemesi, ekranda gerekli uyarıların yapılmaması,

5) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan imar barışına vatandaşı çağıran imar barışı tanıtım reklam filminde son kapsam tarihinden (31.12.2017) hiçbir şekilde bahsedilmemesi, başvuru ve ödeme tarihlerinin de birkaç defa uzatılması sonucu bu tarihler karıştırılarak, yanlış anlaşılmalara ve mağduriyetlerin çoğalmasına neden olmuştur.

6) Yapı kayıt belgesi onaylanıp alındıktan sonra belediyenin elektrik su doğalgaz vb. Hizmetleri vermesi ve vatandaşın yüzbinlerce lira masraf yaparak ve alın teriyle emeğini koyarak evinin inşaatını bitirmesi, oturmaya başlamasından sonra iptallerin gerçekleşmesi ve alınan yıkım kararları,

7) Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Eylül 2020’de yayınlanan 2019 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu sayfa 138’de “Uydunun kat sayısını, ara katlarda ise imar ve yapı değişikliğini tespit edemediği ve kırsal kesimde görüntü alma gibi sıkıntıların var olduğunu” açıkça ifade etmektedir. Buna rağmen sadece uygu görüntüleri esas alınarak çok sayıda yapı kayıt belgesinin iptal edilmesi,

8) Yasadan yararlanan ve özellikle kırsal kesimde yaşayan vatandaşların çoğu yaşça yaşlı ve konuyu kavrayamayacak statüdedir. Elektronik ortama, sosyal medyaya bile aşina olmayan çok sayıda insanın başvuru yapamaması, bu nedenle başvuru sahiplerinin büyük çoğunluğu müracaatını genelde emlakçı, eşi dostu ya da inşaat ile ilgili mühendislik mimarlık büroları çalışanları tarafından küçük bir ücret karşılığı e-devlet üzerinden yapmıştır. Bu da yanlışlara sebep olmuştur.

9) 2017’den önce kabası bitmiş, kapı ve pencere değişikliği yapan kişilerin bile aldığı belgeler iptal edilmiştir.

10) Mağdurlarımız arasında 1970’li 1980’li yıllardan elektrik ve su aboneliği olan kişilerin bile ufak bir tadilat sebebi ile yapı kayıt belgeleri iptal edilmiş, elektriği, suyu kesilmiş, ceza ve yıkım kararları alınmıştır.

İmar Barışı Mağdurları Platformu olarak çözüm için diyoruz ki;

Konuyla ilgili birçok haklı örnek ve ispat edilebilecek birçok veri olmasına rağmen karşımızda muhatap bulamamaktayız. Öncelikle TBMM’de bir ARAŞTIRMA KOMİSYONU kurularak bizlerin dinlenmesidir.

Konuyla ilgili birçok evrak delil ve haklı olduğumuzu ispat edecek belge ve evrakların bu komisyonda değerlendirilerek, sonradan yapılacak bir uygulama veya düzenleme ile mağduriyetimizin giderilmesini ve kazanılmış haklarımızın geri verilmesini, iptal edilen Yapı Kayıt Belgelerinin mağduriyetleri tamamen giderecek bir tarihin ölçüt alınarak güncellenmesi suretiyle sorunun acilen çözülmesini talep ediyoruz.

Saygılarımızla,

Gülbeyaz KÜRKLÜ

İmar Barışı Mağdurları Platformu Başkanı