Kentsel dönüşümün sadece Bursa’nın değil Türkiye’nin en önemli gündem maddelerinden birisidir.
Hatta ülkemiz için kentsel dönüşüm artık bir zorunluluktur.
Ülkemizin ve şehrimizin depremselliği göz önünde bulundurulduğunda kentsel dönüşümü bir tercihten ziyade zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır.
Kentimizde de kentsel dönüşüm sıralamasında Yıldırım ilçesinin öncellikli olduğu kaçınılamaz bir gerçektir.
Çünkü, şehrimize özellikle Güneydoğu illerinden göç eden insanların ekonomik nedenlerle tercih etmesi plansız ve de kaçak yapılaşmaya geçmiş yönetimlerin de göz yumması Yıldırım'ı bu hale gelmiştir.
Yıldırım Belediyesi'nin, "Zararın neresinden dönülürse kardır" mantığıyla tüm bu olumsuzlukları tersine çevirmek adına yapılan girişimlerinin önüne bu kez de temel yapısal sorunlar çıkmıştır.
İşte tam bu noktada Yıldırım Belediye Başkan Oktay Yılmaz ve ekibi bu kez de "Böyle gelmiş böyle gitmemeli" düşüncesiyle Ankara'da yürüttükleri girişimler Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca kabul görmüş ve kentsel dönüşümün önündeki engeller kaldırılmıştır.
Böylelikle Yıldırım Belediyesi Türkiye’de dönüşümün önünü açan kanun değişikliğine öncülük etmiştir.
Bakın sonra neler olmuştur.
Kentsel dönüşüme dahil olan bölgelerdeki hak sahipleriyle yapılan görüşmelerde gönüllülük esasına uygun uzlaşı sağlanmasıyla Yıldırım'ın makus tarihini değiştirecek modern yaşam alanları planlanmaya başlanmıştır.
Bu çalışmalardan biri olan Çınarönü Mahallesi'ndeki Rezerv Yapı Alanı Kentsel Dönüşüm Projesi’nin temeli atıldı.
262 konutun yanı sıra otopark, yeşil alan ve gençlik merkezinin yapılacağı mahalle düzensiz göçün getirdiği çarpık yapılaşmanın en yoğun olduğu bölgelerden biridir.
Son yıllarda Yıldırım'da benzen pek çok bölgede kentsel dönüşüm çalışmaları hızla yükseliyor.
Varoş tabir edilen insanların yaşadığı Yıldırım'da belediyenin garantörlüğünde pek çok bölgede yapılan kentsel dönüşümler sayesinde ilçeye ciddi manada değer katmaktadır.
Bu gelişmelerle birlikte vatandaşların da bireysel olarak müteahhitlerle yaptığı anlaşmalar neticesi ilçedeki doğal kentsel dönüşüme katkı sağlamaktadır.
Bu anlayışla 3 bin 100 hektarlık planlanabilir alanı bulunan ilçenin 2019-2022 yılları arasında 184 hektarlık alanın da planlama çalışmalarını tamamlayan Yıldırım Belediyesi ayrıca 651 hektarlık alandaki imar planı ve imar uygulaması çalışmasını da sonuçlandırmış.
Başkan Oktay Yılmaz, beş yıllık görev süresini tamamladığında ilçede planlanabilir alanda yüzde 27 oranında tapu yenilemesi yaparak hak sahiplerine imar parseli tapularını teslim etmiş olacak.
Hiç şüphesiz Yıldırım'ı geleceğe taşıyacak bu projeler özverili çalışmaların karşılığıdır.
Bunları yapabilmek için kain olmaya gerek yok.
Dürüst ve de halkın güvenini kazanmak kafi.