Hava Durumu

ONUN ARABASI VAR... GÜZEL Mİ GÜZEL

Yazının Giriş Tarihi: 28.05.2023 17:03
Yazının Güncellenme Tarihi: 28.05.2023 17:03

Bundan önceki seçimlerde,meydanlarda ve sokaklarda bayrak,poster,flamalar ve araç süslemeleri gördük de, buseçimde ilk defa TOGG marka bir araba propagandamalzemesiolarakkullanıldığına,Bursalılarolarakşahitolduk.

Dünyada, bugünkü anlamda mekanik olarak kullanılan otomobili 1769 yılındaFransızmühendisCugnoticatetmiştir.Ogününşartlarındaicatettiğibuarabaancaksaatte6km hız yapabiliyordu. 1801'lerden itibarende buhar gücü kullanılarak İngiltere'de otomobilüretiminegeçilmiştir. Batı'nın bulupkullandığı bu araba dediğimiz dört tekerleklialetise, ancakTürkiye'yearadan yüzelliyılgeçtikten sonra 1910'lardasokaklaraçıkabilmiştir. Türkiye'yebutarihlerde gelmişlakinondanönce arabaalmakvekullanmak iznetabi olupdevlettarafındankontrol ediliyordu. İlkdefa kadınve erkeklerin serbestçekullanabildikleriaraba, Tanzimatve2.Meşrutiyetilebirlikte serbestbırakılmıştır.TarihteİstanbulsokaklarındaotomobildolaştıranilkkişininZüheyrZadeAhmetPaşa'nınolduğurivayetedilir.Paşa,yanınaRumşoförüilekızınıalarakFenerbahçe sokaklarındatur atmayabaşlayınca, bugünlerde olduğugibiuzun müddetgündemi meşgul etmiştir. Gürültüsü halkı rahatsız etmiş, hatta İstanbul ahalisi böyle bir aracınneleryapabileceğinibilmediğinden,ahalininiçinedalmış,gençkızlarınbayılmasına,yaşlıhatunlarınsalavatlar getirip evliyalara adaklaradamalarına kadargitmiştir. O tarihteİstanbulsokaklarında boygösteren ikinci araba daHarbiye nazırıMahmutCevdet Paşanın kullandığıMercedesmarkahızı ilemeşhur aracıdır. BeyazıtMeydanında istopetseancak Divanyolundadurabildiği derivayet edilir. Maalesef Paşa11Haziran 2013tarihinde isebu aracınıniçindeikenkurşunlanaraköldürüldü.

Tekadamyönetiminden,demokratiknizamageçişte1961yılındaDevrimisimliilkyerliotomobiliürettik,lakinnehikmetseseriüretimegeçemedenhevesimizkursağımızdakaldı.1972 yılındaise Eskişehir'deilkAnadol otomobilimiziüretmemize ve seriüretime geçmemizerağmenbuaracımızınhikayeside1975yılındasonaerdi.İnşallah2020yılındanitibarenfizibilitesiniyaptığımız ve 2023 yılındabantüretimine geçtiğimizyerli otomobilimizTOGG'UNrüyası daöncekilerin kaderiniyaşamaz. Endüstrininhiçbir ürünü otomobilkadar, bireyi vetoplumuşekillendirmekudretinesahipolmamıştır.Arabaçokeskidenberibireyivebireyintoplumlailişkisiniyenidenşekillendirmiştir.Öncelerisadeceelitvevarlıklıtabakalarınsahipolduklarıbu araç,zamanlaüretimaletlerinin modernleşmesiile özellikleBatıdakitoplumlarınher tabakasının erişebileceği bir obje haline gelmiştir. Eskininatlarının bugünkü birtecessümüdürotomobil.Zatenşimdikiotomobilleringücüdebeygirgücüileifadeedilmiyormu?

Sonuçta,bugünküanlayıştaotomobil,özgürlüğünvegücünsimgesiolarakalgılanmakta,sahibinebirstatükazandırmaktadır.

Otomobilintoplumüzerindenedenlialgıyarattığınıbilenbugünküiktidar,özelsektörünürettiğibuyerlimarkayıseçimlerdepropagandamalzemesiolarakkullanmıştır.

İktidarınbaşıvebakanları,ekonomiyinasılrayınasokabiliriz,vatandaşınsofrasınabirdilimekmeknasıl koyabiliriz,dövizin yükselişinivepahalılığınasılçözebilirizyerine,metaldenyapılanbiraracınpeşinedüşmüş,vatandaşıdakoyungibiarkasında.Hizmetbirkenaraitilmiş,sadecebirşekilfetişiüzerindeninsanlarınzihnindealgıüretilmiştir.Birmahalleyesiyasilerdenönceotomobilgidiyor...Helehelebuotonuniçindeveönündevatandaşfotoğrafapozverebildiyse seçmen berhudar oluyor. Şunu da unutmayalım ki otomotiv endüstrisiningelişmişliğikişiselolduğugibidevletlerindegelişmişlikseviyesinebüyükkatkılarsağlamıştır.

BugündünyanınengelişmişülkelerindenbiriolmasınarağmenbizikıskananAlmanya'nınbeşotomobilmarkasınıncirosu,Türkiye'nin bütçesineeşit...

OtomobilbazenRecaizadeMahmut'un'ArabaSevdası'isimlieserinekonuolmuş,bazen deLüks Hayatoperasındaotomobil uçargider denilerek yerini almış.Bazen deMustafaSandal'ın şarkısındaolduğu gibi 'Onun arabası var güzel mi?güzel; bastımı gazagider migider, maalesef ruhuyok' şeklinde gerçekhüviyetine kavuşmuştur. Araba her ne kadar faydayönünden değerli olsada sonuçta gönlü veruhu olmayan bir demiryığınıdır. Maalesef buseçimlerde toplumun bir kısmı bu metal yığınının ardınadüşmüş, kendiinsan olma ruh vehasletleriniunutmuşgibi.Maddeyiamaçedinmiş,manevihasletlerinidekaybetmişgibi.

Yorum Ekle
Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!
Yorumlar
Yükleniyor..
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.