Trafikte yer alan araç sayısının her geçen gün artmasıyla günlük yaşamda trafik kazasıyla karşılaşma olasılığı da artmakta.

Karayolu trafik kazaları artık büyük bir halk sağlığı ve gelişim sorunu.

Karayolu trafik kazaları ortalama olarak her yıl 1,2 milyon kişinin yahut her gün 3 bin 242 kişinin ölümüne yol açmakta.

Ve her yıl da 20 ile 50 milyon kişinin yaralanmasına ya da sakat kalmasına yol açmakta.

Yine karayolu trafik kazaları tek başına tüm dünyada meydana gelen ölümlerin yüzde 2,1’ine yol açmakta ve ölüm nedenleri arasında 11. sırada gelmekte.

Trafik kazaları büyük çoğunlukla düşük ve orta gelir grubundaki ülkeleri, özellikle de genç erkekleri ve korunmasız yol kullanıcılarını etkilemekte.

Karayolunda meydana gelen kazalarda yaşamını yitirenlerin yarısından daha fazlası 15-44 yaş arası kişiler.

* * *

Türkiye’de son yıllarda yapılan çift yönlü yollar ve yenilenen araçlar geçmişe göre ölümlü kazalarda önemli bir azalış gösterse de hala bu konuda istenilen seviyede olmadığımızı da göstermekte.

Son üç aylık ölümlü kaza oranlarındaki istatistiklerimiz Avrupa ortalamalarının altına indiğini gösteriyor.

Ölümlü kazaların yarı yarıya azaldığı görülüyor.

Yüksek takip, denetim ve rehberlik çalışmalarının daha yoğun sürdürülmesi gerekliliği ortada.

Yaya öncelikli trafik düzenini mutlaka oluşturmak durumundayız.

* * *

İçişleri Bakanlığı’nın diğer kurumlarla ortak sürdürdüğü projeler ile son yıllarda trafik kazalarının aşağı inmesini sağlamış gösteriyor.

Ama yine de hala trafikte yaya önceliği konusunda istenilen noktada değiliz.

Sürücülerin ve vatandaşların farkındalık oranını yükseltmek, duyarlılığı artırmak durumundayız.

* * *

Evet, ne yazık ki, ülke olarak ölümlü kazalarımız önceki yıllarda çok yüksekti.

Bugün ise Avrupa ortalamasının altına inmiş görünüyor.

Ancak bunun da yeterli olmadığını görmemiz, bilmemiz gerekiyor.

Doğru yönde harekete geçilmezse sorunun ağırlaşacağı görülüyor.

2020 yılında karayolu trafik kazalarının dünyada ölümlere yol açan nedenler arasında 3. sıraya yükseldiği görülmekte.

Bu konu Türkiye açısından olduğu kadar dünya için de önemli.

Çünkü trafik kazalarının insan kaybı dışında maliyeti de çok büyük...

Karayolu trafik kazaları sağlık harcamalarına büyük bir yük getirmekte...

Yaşamını yitiren, yaralanan yahut sakat kalan her bir kişi için sayısız insan derinden etkilenmekte.

Karayolu trafik kazaları öngörülebilir ve önlenebilir bir şeydir oysa...

Daha az, daha kısa ve daha güvenli seyahat olanağı sağlayacak şekilde ulaşım ve arazi kullanım politikaları oluşturup uygulamak gerekiyor.

Bunun için de toplu taşıma gibi daha güvenli ulaşım yöntemlerini özendirmek gerekiyor.

Kaza önleyici önlemleri trafik yönetimi ve karayolu tasarımı ile birlikte ele almak ve yolcuları, yayaları ve bisikletlileri daha koruyucu hale getirmek gerekiyor.

Dünya trafik sisteminde kaza riskinin azaltılması için bu işe kendini vermeyi gerektiriyor.

Hükümetlerin, endüstri kollarının, sivil toplum kuruluşlarının, uluslararası kuruluşların karar verme sürecinde karşılıklı bilgi alışverişini gerektirir.

Aynı zamanda yol mühendisliği, motorlu araç tasarımı, yasa uygulayıcılar, sağlık çalışanları, dernek üyeleri gibi farklı disiplinlerde çalışan kişilerin katılımını gerektirir.