Türkiye, çok zor bir coğrafyada, dünyanın siyasi, askeri ve ekonomik haklarının kesişme noktasında, yani önemli bir yerde.

Bu açıdan Türkiye, güçlü olmasını gerektiren bir coğrafik noktada...

Binlerce yıllık tarihin, uygarlığın omuzlarına yüklediği büyük sorumluluklar var...

Bu açıdan çevresinden, komşularından ve bütün mazlum halklardan beklentiler oluşturmakta.

Bu nedenle ekonomisi ve savunma sanayi güçlü olmak zorunda.

Savunma sanayi yerli ve milli olmak zorunda...

Çıkarlarını korumak ve kendisine yönelen tehditlere karşı caydırıcı olabilmek için etkin ve donanımlı silahlı kuvvetlere gereksinim var.

İyi yetişmiş ve eğitilmiş personeliyle birlikte.

Dışa bağımlı olmayan, kendi silahını kendi yapan, en azından büyük bir kısmını kendi gücüyle ürütebilme yetisi olan bir ülke olmak zorunda Türkiye...

Son yıllarda da bu yolda önemli yol aldı...

Savunma sanayiinde yerlilik ve millilik oranını yüzde 75’lere çıktı.

* * *

Millilik, bakış, duyuş, düşünüş, algılayış, yaşayış gibi ortak değerleri paylaşan; ortak dine, tarihe, vatana, dile, gelenek ve göreneklere dayalı olarak asırlar içinde oluşmuş millî bağların bütünüdür.

İnsanları kuru bir kalabalık olmaktan çıkarıp aralarında ortak duygu, düşünce ve gönül birliği oluşturan bir anlayış bütünlüğüdür diğer anlatımla.

Yerlilik de, tarihimizi, kültürümüzü, inancımızı, irfanımızı, değerlerimizi bilmek, yaşamak ve korumaktır.

İçinde doğup büyüdüğü halka, topluma, millete ve onun değerlerine sahip çıkmaktır yerlilik

Ayağına yere sağlam basmaktır…

Yerlilik, salt kendi toprağına, vatanına sımsıkı sarılmakta değildir.

Mevlana’nın ifadesiyle; bir ayağı kendi toprağında diğer ayağıyla Dünya’yı dolaşmaktır.

* * *

Türkiye’de serbest piyasa düzeni işlemektedir.

Türkiye serbest piyasa düzeninde uluslararası ticaret kurallarına bağlı bir ülke...

Bu, rekabet ortamının gelişmesini sağlayan önemli bir unsur...

Hem içeride ve hem de dışarıda

Bir şirket eğer üretimini, dolayısıyla istihdamını ve ürün hizmetini Türkiye’de yapıyorsa yerlidir.

Eğer bir de o şirketin hissesi senin borsanda değerleniyorsa, kârı senin kârın zararı senin zararınsa o şirket aynı zamanda millidir.

Ama günümüzde artık bu bile yetmemektedir.

Materyalleri, tasarımı ile birlikte yazılımın da kendimizde olması gerekmektedir.

Millilik ve yerlilik Türkiye özellikle savunma sanayinde hiç de azımsanmayacak bir ivme yakalamış bulunmaktadır son yıllarda.

Hem daha ucuza ve hem de daha kaliteli…

Bu konuda önemli gelişmeler yaşanmaktadır.

Ülke ticaretini gümrük duvarlarıyla koruyarak içe kapanmak değildir.

Yerlilik ve millilik vurgusu, kendimiz üretelim, dış ticaret açığımızı kapatalım, azaltalım anımsatmasıdır.  

Rekabetçi bir yapı içine girebilme arzusudur, istencinin dışa vurumudur.

Yoksa her şeyi ama her şeyi (kötü-pahalı) kendimiz üretelim anlayışı değildir.

Milli Görüş de; iğneden uçağa, tarımdan ağır sanayiye, yeraltı madenlerinden uzay araştırmalarına kadar her şeyin milli ve yerli olanaklarla yapılmasını arzulayıp gerçekleştirmektir.

Bu konuda önemli gelişmeler yaşanmaktadır.

Milli Görüş; “Yeni Bir Türkiye”nin kurulması ile birlikte “Daha adil yeni Bir Dünya”nın kurulacağına inanışın ifadesidir.